ผงถ่าน

English name : Activated carbon charcoal

Part use : activated carbon charcoal powder

สรรพคุณ :

  • เป็นลักษณะของถ่านกัมมันต์ซึ่งเป็นถ่านที่ผ่านกรรมวิธีทางเคมีและความร้อนจนมีลักษณะโครงสร้างเป็นรูพรุน จึงมีความสามารถในการดูดซับกลิ่น
  • มีคุณสมบัติการต้านเชื้อแบคทีเรียแกรมบวก ได้แก่ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacillus subtilis, Lactobacillus pentosus และแบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ Escherichia coli และ Proteus vulgaris
  • มีสารให้ความชุ่มชื้นแก่ผิว (humectant)
  • มีคุณสมบัติที่ดีในการดูดซับสีที่ละลายในกรด (acid dye) และขจัดสารพิษรวมทั้งโลหะหนักไว้ที่ตัวมัน (ซึ่งคราบสีชากาแฟที่ติดบนผิวฟันก็มีฤทธิ์เป็นกรด caffeic acid) จึงมีความสามารถในการขจัดคราบ  ชากาแฟบนผิวฟันได้