เกี่ยวกับเรา

ความหมายของคำว่า “บุญ”

ที่มาของยาสมุนไพรตรา บุญ นั้น คือ คุณ บัณฑิต ลีเลิศพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้คิดชื่อ “บุญ” เพราะเป็นชื่อที่มีความหมายดี และยังเป็นชื่อของท่านประธาน (คุณ บุญกิจ ลีเลิศพันธ์) และยังเป็นคำนำหน้าชื่อลูกๆทั้ง 2 คนอีกด้วย ความหมายของโลโก้ที่ใช้นั้น คือมีลักษณะคล้ายมือของพระพุทธรูป (ปางลีลา) และยังเหมือนอักษรภาษาอังกฤษตัว B ซึ่งเป็นอักษรตัวหน้าของ Boon และยังเป็นสัญลักษณ์ OK หมายถึง เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้

 
 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "บุญ" หลายๆคนอาจจะไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกว่า “ดอกบัวคู่” ทุกคนต้องรู้จักแน่นอน และยังรู้อีกว่า ดอกบัวคู่ นั้นเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในเรื่องของสมุนไพรต่างๆมายาวนานและ ดอกบัวคู่ ทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรมามากกว่า 40 ปี ได้เริ่มผลิตและขายสมุนไพรต่างๆ ก่อนที่จะมาทำยาสีฟันสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จนประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้ จึงมั่นใจในคุณภาพและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร "บุญ" ได้อย่างแน่นอน

 
 

วิสัยทัศน์

ดอกบัวคู่ ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับสมุนไพรมามากกว่า 40 ปี และอยู่ในแวดวงสมุนไพรหลากหลายนานาชนิด ว่ามีสรรพคุณและคุณสมบัติเฉพาะตัว กับ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน เชื่อถือได้

 

บุญ ในพุทธศาสนา หมายถึง คุณงามความดีความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ เรียกอีกอย่างว่า กุศล

80 กว่าปี ที่ผ่านมา พื้นเพเดิมของ ตระกูล ลีเลิศพันธ์ เป็น คหบดี ค้าขายสินค้าหลายอย่าง อยู่ย่าน ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชเป็นคนใจดีมาก ชอบช่วยเหลือคนอื่น  ท่านได้สอนให้ลูกหลาน ตลอดจนพนักงาน ให้มีน้ำใจช่วยเหลือคนที่ลำบาก จนได้ต่อยอดความมีน้ำใจนี้ มาถึงลูกชาย คือ ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ ท่านได้เริ่มจำหน่ายสมุนไพรเป็นครั้งแรก ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์หนึ่งของชาติไทย โดยนำไปจำหน่าย ณ สนามหลวง ด้วยสรรพคุณที่ดี และกลยุทธ์การตลาด ที่เรียกว่า หมอเท้าเปล่า คือ การอบรมพนักงานให้มีความรู้ ในเรื่องของยา และอาการของโรค สามารถวินิจฉัยโรคพื้นฐานได้ และที่สำคัญคือ ถ้าไม่มีเงิน จะรักษาก็จะให้ยาฟรี ด้วยยาที่ดี ภายใน 3 เดือน สามารถขยายการขาย ออกไปทั่วประเทศมีรถจำหน่ายถึง 12 คัน แต่อุปสรรคก็มีค่อนข้างมาก ทำให้ดร.บุญกิจ จึงได้ผันมาทำยาสีฟัน โดยนำเอายาสมุนไพรมาผสมกับยาสีฟัน ซึ่งเป็นยาสีฟันสมุนไพรแท้ ที่มีสรรพคุณมากกว่าแค่ทำความสะอาด คือ การมียาสมุนไพรที่ผสมอยู่ จะช่วยดูแลสุขภาพของเหงือกและฟันได้เป็นอย่างดี ธุรกิจยาสีฟันได้เติบโตมาก เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี 

 
IMG_0434 copy.png

ดร.บุญกิจ ท่านได้ทำตามคำสั่งสอนของคุณพ่อของท่าน ให้ทำบุญ ช่วยเหลือคนที่ลำบาก ทนุบำรุงศาสนา อาทิเช่น บริจาคทานให้ผู้สูงอายุ ที่ อ.ปากพนัง กว่า 3,000 คน ผู้สูงอายุ อ.บัวใหญ่ กว่า 10,000 คน มาเป็นระยะเวลานานร่วม 30 ปีติดต่อกัน การสร้างอาคารเรียนโรงเรียนซินเซิง การมอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานที่เรียนดีแต่ยากจน ทนุบำรุงศาสนา สร้างโบสถ์วิหารหลายต่อหลายวัด แจกอาหารในเทศกาลสำคัญ การนิมนต์พระมาเทศนาธรรม ที่ลานบุญของบริษัท ให้พนักงานและญาติธรรม เป็นประจำทุกเดือน การให้พนักงานรักบ้านเกิด โครงการ CSR มอบทุนและสิ่งของให้โรงเรียนในท้องถิ่นของตนเอง เป็นประจำทุกเดือน การจัดงานวิ่ง เป็นประจำทุกปี กว่าสิบปี นำรายได้ถวายมูลนิธิชัยพัฒนา-และสภากาชาดไทย และอื่นๆอีกมายมาย สำหรับยา ซี่งผู้ที่ได้รับยาไปทาน สรรพคุณที่ดี ได้บอกต่อกันจนแพร่หลาย เมื่อ ดร.บุญกิจ ท่านได้จากไป คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ จึงได้สานต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของยาแผนไทย ได้ผลิตยามาแจกให้กับลูกค้า เช่นที่คุณพ่อเคยปฏิบัติมา แต่ด้วยความเกรงใจของลูกค้า จึงขอซื้อเพราะ เกรงใจและต้องการมากเพื่อจะได้เอาไปแนะนำต่อกับญาติพี่น้องที่มีปัญหา ได้รักษาโรค เป็นการต่อบุญ ไปด้วยตามความเชื่อของชาวพุทธ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ “บุญ” จึงเกิดขึ้น ภายใต้ คำปณิธาน “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดี เข้าถึงกลุ่มลูกค้า  จำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาว์”