เกี่ยวกับเรา

ความหมายของคำว่า “บุญ”

ที่มาของยาสมุนไพรตรา บุญ นั้น คือ คุณ บัณฑิต ลีเลิศพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ได้คิดชื่อ “บุญ” เพราะชื่อนี้เป็นชื่อมีความหมายที่ดี และยังเป็นชื่อของท่านประธาน (คุณ บุญกิจ ลีเลิศพันธ์) และยังเป็นคำนำหน้าชื่อลูกๆทั้ง 2 คนอีกด้วย ความหมายของโลโก้ที่ใช้นั้น คือมีลักษณะคล้ายมือของพระพุทธรูป (ปางลีลา) และยังเหมือนอักษรภาษาอังกฤษตัว B ซึ่งเป็นอักษรตัวหน้าของ Boon และยังเป็นสัญญลักษณ์ OK หมายถึงถ้าใครได้ทานยาสมุนไพร บุญ แล้วก็จะ OK ทุกคน

 
 

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบุญ หลายๆคนอาจจะไม่รู้จัก แต่ถ้าบอกว่า “ดอกบัวคู่” ทุกคนต้องรู้จักแน่นอน และยังรู้อีกว่า ดอกบัวคู่ นั้นเชี่ยวชาญและเป็นผู้นำในเรื่องของสมุนไพรต่างๆมายาวนานแล้ว ดอกบัวคู่ได้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัยสมุนไพรต่างๆมากว่า 40 กว่าปี และได้เริ่มผลิตและขายยาสมุนไพรต่างๆ ก่อนที่จะมาทำยาสีฟันสมุนไพร และผลิตภัณฑ์อื่นๆ จนประสบความสำเร็จมาจนถึงปัจจุบันนี้

ดังนั้นจึงมั่นใจในคุณภาพและสรรพคุณของอาหารเสริม "บุญ" เมื่อได้รับประทานแล้วจะช่วยรักษาและบรรเทาอาการของโรคนั้นได้อย่างแน่นอน โดยไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย

 
 

วิสัยทัศน์

เราได้ศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ในตัวสมุนไพรนานาชนิด ว่ามีสรรพคุณและคุณสมบัติอย่างไร แล้วนำสมุนไพรเหล่านั้นมารวมกันเพื่อเพิ่มสรรพคุณในการรักษาโรคนั้นๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคทุกระดับได้รับประทานยา ในราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับคุณภาพ

 

บุญ ในพุทธศาสนา หมายถึง คุณงามความดีความประพฤติชอบทางกายวาจาและใจ เรียกอีกอย่างว่า กุศล

80 กว่าปี ที่ผ่านมา พื้นเพเดิมของ ตระกูล ลีเลิศพันธ์ เป็น คหบดี ค้าขายสินค้าหลายอย่าง อยู่ย่าน ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชเป็นคนใจดีมาก ได้ช่วยเหลือคนมากมาย  ท่านได้สอนให้ลูกหลานตลอดจนพนักงานให้มีน้ำใจ ช่วยเหลือคนที่ลำบาก จนได้ต่อยอดความมีน้ำใจนี้ มาถึงลูกชาย คือ ดร.บุญกิจ ลีเลิศพันธ์ ซึ่งท่านได้พบกับพ่อตา ซี่งเป็นหมอชาวบ้าน ได้มอบตำรายาแผนไทยให้ ท่านจึงได้ศึกษา และผลิตยาแผนไทย หรือยาแผนโบราณ จำหน่ายเป็นครั้งแรก ในวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งเป็นวันประวัติศาสตร์หนึ่ง ของชาติไทย ท่านได้นำไปจำหน่าย ณ สนามหลวง ขายไป-วิ่งหนีกระสุนไป ด้วยสรรพคุณที่ดี ตรงกับโรค และกลยุทธ์การตลาด ที่เรียกว่า หมอเท้าเปล่า คือ การอบรมพนักงานให้มีความรู้ ในเรื่องของยา และอาการของโรค สามารถวินิจฉัย โรคพื้นฐานได้ และที่สำคัญคือ ถ้าไม่มีเงิน จะรักษาและให้ยาฟรี ด้วยยาที่ดี พนักงานเข้าใจโรคและวินิจฉัยโรคได้ชัดเจน มีน้ำใจ ภายใน 3 เดือน สามารถขยายการขาย ออกไปทั่วประเทศมีรถจำหน่ายถึง 12 คัน แต่อุปสรรคก็มีค่อนข้างมาก คือโรงงานยา ถูกไฟไหม้ หมดตัว ไม่มีประกันภัย ประกอบกับ ระเบียบของราชการ ในเรื่อง ของ อย.ค่อนข้างจะเคร่งครัดมากขึ้น ประกอบกับ ดร.บุญกิจ จึงได้ทดลอง ยาสีฟัน โดยการ นำเอายาสมุนไพรมาผสมกับยาสีฟัน เป็นยาสีฟันสมุนไพรแท้ ที่มีสรรพคุณมากกว่า แค่ทำความสะอาด คือ มียาสมุนไพร ช่วยดูแลสุขภาพของเหงือกและฟันได้เป็นอย่างดี ธุรกิจยาสีฟันได้เติบโตมาก เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี จนถึงปัจจุบันนี้คือ ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่ สำหรับธุรกิจยาแผนไทย ที่มีอุปสรรคหลายอย่าง จึงได้ชะลอ และเลิกไป

 
IMG_0434 copy.png

ดร.บุญกิจ ท่านได้ทำตามคำสั่งสอนของคุณพ่อของท่าน ให้ทำบุญ ช่วยเหลือคนที่ลำบาก ทนุบำรุงศาสนา อาทิเช่น บริจาคทานให้ผู้สูงอายุ ที่ อ.ปากพนัง กว่า 3,000 คน ผู้สูงอายุ อ.บัวใหญ่ กว่า 10,000 คน มาเป็นระยะเวลานานร่วม 30 ปีติดต่อกัน การสร้างอาคารเรียนโรงเรียนซินเซิง การมอบทุนการศึกษาให้บุตรพนักงานที่เรียนดีแต่ยากจน การทนุบำรุงศาสนา สร้างโบสถ์วิหารหลายต่อหลายวัด แจกอาหารในเทศกาลสำคัญ การนิมนต์พระมาเทศนาธรรม ที่ลานบุญของบริษัท ให้พนักงานและญาติธรรม เป็นประจำทุกเดือน การให้พนักงานรักบ้านเกิด โครงการ CSR มอบทุนและสิ่งของให้โรงเรียนในท้องถิ่นของตนเอง เป็นประจำทุกเดือน การจัดงานวิ่ง เป็นประจำทุกปี กว่าสิบปี นำรายได้ถวายมูลนิธิชัยพัฒนา-และสภากาชาดไทย และอื่นๆอีกมายมาย สำหรับยา ซี่งผู้ที่ได้รับยาไปทาน สรรพคุณที่ดี ได้บอกต่อกันจนแพร่หลาย เมื่อ ดร.บุญกิจ ท่านได้จากไป คุณบัณฑิต ลีเลิศพันธ์ ลูกชายได้เห็นปณิธานของพ่อและคุณปู่ จึงได้สานต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของยาแผนไทย ได้ผลิตยามาแจกให้กับลูกค้า เช่นที่คุณพ่อเคยปฏิบัติมา แต่ด้วยความเกรงใจของลูกค้า จึงขอซื้อเพราะ เกรงใจและต้องการมากเพื่อจะได้เอาไปแนะนำต่อกับญาติพี่น้องที่มีปัญหา ได้รักษาโรค เป็นการต่อบุญ ไปด้วยตามความเชื่อของชาวพุทธ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในชื่อ “บุญ” จึงเกิดขึ้น ภายใต้ คำปณิธาน “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารดี เข้าถึงกลุ่มลูกค้า  จำหน่ายในราคาที่ย่อมเยาว์”