โสม (Ginseng Extract)

โสม.jpg

ประโยชน์ของโสม

  1. กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้แข็งแรง โดยการสร้างสาร Interferon ซึ่งเป็นสารต้านเชื้อไวรัส และกระตุ้นการสร้างโปรตีน Interleukin- 1
  2. โสมมีส่วนช่วยเพิ่มการสร้างพลังงาน ทำให้นักกีฬามีความทนทานต่อการออกกำลังหนักได้ดีขึ้น และทำให้สามารถนำพาออกซิเจนไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3. ช่วยบรรเทาอาการร้อนวูบวาบในหญิงวัยหมดประจำเดือนหรืออาการวัยทอง
  4. ลดการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความเครียดจากต่อมหมวกไต
  5. ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับปกติ
  6. ช่วยฟื้นฟูและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ อาจถือได้ว่าเป็นไวอะกร้าธรรมชาติ
  7. ทำให้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นปกติ
  8. ลดระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในระดับมาตรฐาน
  9. ลดอาการข้างเคียงจากการฉายรังสี